I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je Slam Syndicate s.r.o., IČ 03329704 se sídlem Vojnice 41, 783 46 Těšetice (díle jen “správce”).
 • Kontaktní údaje správce jsou: Slam Syndicate s.r.o., Vojnice 41, 783 49, Těšetice, email: info@slam.cz a telefon: 778 725 261.
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Účelem zpracování osobních údajů je:

  - vyřízení Vaší zprávy pomocí kontaktního formuláře a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při odesílání zprávy pomocí formuláře na webových stránkách jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné odeslání zprávy (jméno a kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné službu kontaktního formuláře plnit nebo ji ze strany správce plnit,

  - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchování údajů

 • Správce uchovává osobní údaje:

  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním zprávy z formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Odesláním zprávy formulářem prohlašujete, že je Vám více než 15 let. Pokud nesplňujete tuto věkovou hranici, je nutné, aby byl souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito podmínkami vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost. Bez souhlasu není možné se registrovat.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Zásady používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, kterými váš prohlížeč komunikuje s našimi servery. Ukládají se do nich například informace o nastavení stránek v minulosti (například nastavení jazyka), aby pro vás byly připraveny, když se vrátíte. Pro provozovatele webových stránek mohou sloužit také jako nástroj pro webovou analytiku.

Jak na webu Slam.cz používáme cookies

Některé cookies jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek www.slam.cz po technické stránce. Tento typ cookies ale neuchovává žádná osobní data.

Na stránkách www.slam.cz zároveň využíváme soubory cookies pro webovou analytiku a pro marketingové účely. Díky tomu jsme schopni upravit stránky tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám našich návštěvníků.

K čemu potřebujeme váš souhlas?

Souhlas se zpracováním souborů cookies potřebujeme pro naše potřeby měření návštěvnosti a dalších analýz. Tyto cookies nesmí být bez vašeho souhlasu uloženy. V souladu s článkem 17 GDPR budou cookies zpracovávající osobní data smazány nejpozději do 13 měsíců.